وبلاگ

تاکنون به پلاک ماشین های آذربایجانی توجه کرده اید؟
نکته ای در خصوص پلاک های اتومبیل در #جمهوری_آذربایجان وجود دارد. در گوشه ی سمت چپ همه ی پلاک ها قسمتی تحت عنوان (AZ) بصورت برجسته وجود دارد.
نکته ی قابل توجه این است که در این قسمت و در زیر این برجستگی یک تراشه ی کامپیوتری ( خودشان به آن چیپ میگویند ) قرار دارد که مانند یک مکان یاب عمل میکند.
پلیس میتواند در هر لحظه بر سرعت و محل حرکت و یا حتی توقف هر خودرو در کشور نظارت کامل داشته باشد.
این مورد نشان دهنده ی این امر است که دزدی اتومبیل در این کشور در حد بسیار پایینی است و این کشور از امنیت بسیار بالایی برخوردار است.
اتومبیل مسروقه یا مسیر حرکت آن به سرعت مکان یابی میشود و چنانچه شخص اقدام به کندن پلاک کند نیز در اولین پست بازرسی به دلیل عدم داشتن پلاک دستگیر میشود.
کوچکترین دستکاری در این قسمت پلاک باعث اطلاع یافتن مرکز پلیس شده و تعویض پلاک نیز باید در مراکز مخصوص انجام گیرد.